Giriş

İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu internet sitesi ve tüm içeriği Artı Bilişim, İştirakleri ve Ticari Ortakları’ na (‘’Artı Bilişim’’) ait olup bu internet sitesinin kullanımı ile ilgili koşullar aşağıda belirlenmiştir. “İştirak” kapsamına, ARTI BİLİŞİM tarafından yönetilen veya ARTI BİLİŞİM ile ortak yönetim altında olan tüm şirketler ve diğer ticari tüzel kişilikleri; "yönetim" ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahip olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir.

ARTI BİLİŞİM, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel hüküm ve şartlar, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı, kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu internet sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk ARTI BİLİŞİM’ e atfedilemez. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. ARTI BİLİŞİM, işbu internet sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

ARTI BİLİŞİM, işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve/veya diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. ARTI BİLİŞİM, Bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu internet sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için ARTI BİLİŞİM’i bağlamamaktadır.

ARTI BİLİŞİM sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin internet sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

Telif Hakları

İşbu internet sitesi, internet sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, tasarımlar, resimler, videolar, animasyonlar ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü eserin telif hakkı ARTI BİLİŞİM’e aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak olan içerikler (fotoğraf, resim, video, animasyon ve benzeri) ARTI BİLİŞİM’ in izni alınmaksızın kullanılamaz.

ARTI BİLİŞİM, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz

Kullanıcı internet sitesine girdiği zaman kendisine kopya alabilir. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu internet sitesindeki bilgileri basabilir. Ancak ticari ve çıkar amaçlı kullanımlar kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, ARTI BİLİŞİM’in kesin ve yazılı izni olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemez.

Sitemizde bahsi geçen, isimler, logolar, marka vb. ilgili firmalara aittir. Firma yada bayisine hizmet verildiği için referans amacıyla konulmuştur. Kaldırılmasını talep ediyorsanız iletişime geçiniz.

Hiperlink Kullanımı

İşbu internet sitesine ulaşabilmek için girilen başka bir internet sitesinden ve içeriğinden ARTI BİLİŞİM sorumlu olmayacaktır. ARTI BİLİŞİM’e ait olmayan bir internet sitesine giriş yapıldığında, girilen internet sitesinde ARTI BİLİŞİM’in logosu olsa bile, girilen site ARTI BİLİŞİM’in internet sitesinden bağımsızdır ve bu internet sitesinin içeriği üzerinde ARTI BİLİŞİM’in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Ayrıca, ARTI BİLİŞİM’ e ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, ARTI BİLİŞİM’in, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanım için seçilen internet sitelerinin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. ARTI BİLİŞİM, işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğine ilişin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar ARTI BİLİŞİM’in yazılı iznine tabidir.

ARTI BİLİŞİM, işbu internet sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerindeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiç bir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

Bizimle her türlü sorunuz veya öneriniz için iletişime geçebilirsiniz.

Çalışma saatleriniz Pazartesi - Cumartesi günleri arası
09:00 - 18:00 arasındadır.
DESTEK VEYA BİLGİ ALMAK İÇİN

0533 671 14 72