whatsapp

Satış Sözleşmesi


SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : Artı Bilişim
Telefon : 02165724390
E-mail :bilgi[]artibilisim.net
1.2 -ALICI
Adı soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait SATICI internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Üreticisi ve Satış Bedeli siparişiniz esnasında belirtileceği gibidir.
Ödeme Şekli : Peşin
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti : Alıcıya Ait

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 7 gün içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir, kargo gerektirmiyorsa internet üzerinden alabileceği link adresi verilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürün iadelerinde kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 7 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir.Kargo ücretleri ALICI'ya aittir.
4.9 KDV ve ürün/hizmet ödemesi gerçekleşen hizmet ve/veya ürünler için kesilen faturalar C2B Bilişim yada arti bilişim tarafından kesilebilir, 7 iş günü içerisinde gönderilir, aksi sitede belirtilmedikçe fiyatlara KDV dahil değildir.
4.10 Yükleme esnasındaki uyarı bilgileri bu sözleşme metnine ek sözleşme olarak kabul edilir buna göre işlem görür.
4.10 Program yüklemelerinde belirtilen uyarılar sözleşme şartları dahilinde kabul edilir, bu şartlar demo/demo olmayan satişa sunulmuş ürün yüklemelerinde ALICI'nın görebileceği şekildedir.
ALICI isterse yükleme esnasındaki ek sözleşmeyi kabul etmediğini bildirip işlemi yarıda kesebilir, devam etmesi ek sözleşmeyi onayladığını göstermektedir.
4.11 Aksi belirtilmediği sürece ALICI satın aldığı ürün/hizmet üzerinde ek istek yapamaz. Ürün yada hizmetin niteliğini değiştiren ekleme,silme yapamaz ve talepde bulunamaz, Bunu yapması için SATICI'yı zorlayamaz.
4.12 Domain ve hosting ücretleri yıllık ve peşin olarak SATICI'ya ödenir. 4.13 Domain ve hosting hizmetlerinde ücretln geri ödenmesi, hosting ve/eya domain isminin değiştirilmesi ve bunun talep edilmesi geçerli değildir. ALICI bunu talep edemez,Bunu yapması için SATICI'yı zorlayamaz.
4.14- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve/veya https://www.artibilisim.net adresine ulaştırıldıktan sonra ve/veya ürünün/hizmetin satın alındığına dair banka ödemesi yapıldıktan sonra geçerilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, domain name ve hosting hizmetleri, sarf malzemeleri ve hizmetler için, cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER
6.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’ dan alış-veriş yapamaz.
6.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Artı Bilişim


.