CALLER ID

Caller ID cihazı ile bilmek istedikleriniz

Caller ID Nedir ?

Müşteri tanıma ve sipariş takip sistemlerinde telefon hattına bir çağrı geldiğinde, kayıtlı müşterinizi telefon numarasından tanır ve bilgilerini ekrana getirir. Telefondaki müşteriler her defasında isim, telefon, adres, fatura vb. detaylarını iletmek zorunda kalmaz. Telefon hatları paralel bağlantı ile bağlanır. Standart 3 hat girişli olup 4 ve 6 hatlı modelleri vardır. USB girişine takılır.


Nerede Kullanabilirsiniz ?

Su bayileri, paket servis üzerine çalışanlar, taksi durakları, pizzacılar, börek ve hamburgerciler, restoran, pastane ve pideciler vb.


Caller ID Tanıtım Videosu


Caller ID Bağlantı Şeması


Caller ID Boyutları


Caller ID Garanti Bilgileri

Caller id cihazları üretici firma tarafından 2 yıl garantilidir. Garanti dahilindeki cihazların tamir ve değişimi ücretsiz olarak aynı gün yapılır. Garanti dışı kalmış cihazlarda eskisi alınmadan yenisi verilmez. Tamir ve değişimlerde kargo ücreti müşteriye aittir. Garanti Koşullarımız aşağıda verilmiştir.


1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.

2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.

3 Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 2 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Artı Bilişime, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.

Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.

4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Artı Bilişim’in yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

5 Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;

  • Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda

  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda

  • Malın Artı Bilişim Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda

  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda

  • Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda

  • Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden (şimsek, sel, yıldırım vb.) kaynaklanan arızalar durumunda

  • Arıza veya hasar, Artı Bilişim’in sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa

  • Size verdiğimiz yazılım haricindeki yazılımlardan kaynaklanan hatalar ve virüslerden kaynaklanan arızalar durumunda

  • Arızalı parça değişiminin Artı Bilişim Yetkili teknik servisleri haricinde ve/veya Artı Bilişim garantisi olmayan parçalar ile yapılması, yapılmaya çalışılması durumunda

6 Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.

7 Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Artı Bilişim yetkili servisi veya üretici firma veya Artı Bilişim'in düzenleyeceği raporla belirlenir.

8 Garanti dışı kalmış ürünlerde tüm kargo ücretleri müşteriye aittir.